Poštovani,

Upravno vijeće Dječjeg vrtića ZLATNI DANI, na 25. sjednici, dana 17. srpnja 2023. godine donijelo je Konačnu listu rezultata upisa djece u redoviti program Dječjeg vrtića ZLATNI DANI za pedagošku godinu 2023./2024. :