Zagorska razvojna agencija, u okviru Interreg SI-HR projekta CRO-SI-SAFE, izradila je edukativni materijal za djecu pod nazivom „Igram se i učim“ na hrvatskom jeziku te su 40 komada edukativnog materijala (slikovnice, letci za roditelje, drvene bojice) poklonili našem vrtiću, na čemu im zahvaljujemo. Cilj edukativnih materijala je podizanje razine educiranosti i osviještenosti djece predškolske dobi o hitnim službama.

Djeca su se razveselila slikovnicama i odmah počela bojati, lijepiti i međusobno razgovarati o važnoj ulozi vatrogasaca i liječnika. U razgovoru smo mogli čuti da vatrogasci svima pomažu: u požaru, kod poplava i u nesrećama. Neki su rekli da će biti policajci kad narastu, a jedan dječak je rekao da će on biti doktor jer ih ima premalo.