Svjetski dan oralnog zdravlja obilježava se 20. 03., a u našem smo ga vrtiću obilježili kroz posjete stomatološkoj ambulanti i brojne aktivnosti.

Djeca iz skupina “Malci” i “Gumbeki” posjetili su stomatološku ordinaciju dr. Severinca u Zlatar Bistrici. Upoznali su se s ulogom stomatologa. Djeca su nizom pitanja naučila kako pravilno četkati i brinuti o zubićima. Dr. Severinac je nekima pregledao zubiće te su na taj način svladavali strah od odlaska stomatologu. Također, djeca su zainteresirano učila koji pribor se koristi za pregled zubića. Nakon posjeta slijedila je prorada doživljaja kroz razgovor i likovno izražavanje.

U ostalim skupinama provodili smo aktivnosti pravilnog četkanja zubića, razvrstavali hranu koja  zubiće čini zdravima, odnosno hranu koja šteti zubićima, upoznali se i promatrali veliko zubalo, izrađivali zube i zubalo u različitim likovnim tehnikama.

Kroz sve te aktivnosti naučili smo koliko su zubi važni za zdravlje svakog od nas i da redovito trebamo brinuti o njima.