Svjetski dan šuma obilježava se, svake godine 21. ožujka. Zdrave šume iznimno su važne za zdravlje ljudi. Šetnja šumom blagotvorno djeluje na fizičko i psihičko zdravlje ljudi. U našem smo vrtiću taj važan dan obilježili odlaskom do obližnje šume i šetnjom kroz šumu, promatranjem biljnog i životinjskog svijeta šume, penjanjem po drveću te nizom aktivnosti kao što čitanje priča na temu šuma, izrade plakata na temu „Šume su pluća Zemlje.“ Kroz razgovor, djeca su naučila da o šumama brinu šumari, da se pošumljavanje može raditi prirodnim ili umjetnim načinom te da trebamo čuvati šume jer su važne za ljude, životinje i biljke.

Dan nakon, odnosno 22. ožujka obilježava se Svjetski dan voda, s ciljem usmjeravanja pažnje na ključnu ulogu i važnost vode za život na Zemlji. Djeca našeg vrtića, zajedno s odgojiteljicama, provodili su razne aktivnosti i na temu vode: „Malci“ su čitali priču „Poruka u boci“ koja im je bila odličan primjer kako treba obratiti  pažnju na onečišćenje voda, izradila su plakate „Voda“ i  „Čuvajmo vodu i more“, prošetali su do rijeke Krapine i proučavali čega i koga sve ima u rijeci, izvodili su pokuse vodom, igrali se vodom te razgovarali koliko vode dnevno trebamo piti.

Na kraju tjedna zaključak je bio: SVI TREBAMO ČUVATI ŠUME, VODE I PRIRODU KOJA NAS OKRUŽUJE.