DV ZLATNI DANI


Dječji vrtić ZLATNI DANI djeluje kao samostalna ustanova od 18. kolovoza 1997. godine. Do tada je vrtić bio u sklopu osnovne škole Konjščina. Godine 2022. dograđena je soba za još jednu skupinu.

Naša mala vrtićka zajednica ima 94 djece raspoređenih u 5 odgojno – obrazovnih skupina, u dobi od 1 godine do polaska u školu. U svakodnevnom radu, visokomotivirani stručni djelatnici, nastoje vrtić učiniti ugodnim mjestom za život, igru i cjeloviti razvoj individualnih potencijala djeteta u skladu s razvojnim potrebama i pravima djece, a u kojem se dijete osjeća zadovoljno, sretno i prihvaćeno. Vrtić se nalazi na prekrasnoj velikoj zelenoj površni i okružen je voćnjakom i šumom. To djeci pruža mogućnost i privilegiju provesti većinu vremena u igri na otvorenom te učiti temeljne spoznaje o sebi i svijetu na najprirodniji način, od prirode.

Vrijednosti na kojima polažemo temelje rada su povjerenje, otvorenost, cjeloživotno obrazovanje, partnerstvo, sigurnost, odgovornost, dostojanstvo i poštovanje.


Vizija

Vizija Dječjeg vrtića ZLATNI DANI je omogućiti djetetu jedinstveno iskustvo stimulativnog odgoja i obrazovanja poštujući njegove individualne, socijalne, psihološke, kognitivne i emocionalne potrebe.


Misija

Misija nam je pružiti najkvalitetniju uslugu najmlađima i roditeljima promovirajući dostupnost kroz profesionalnost djelatnika, visoku kvalitetu odgojno-obrazovnih programa, otvorenost i transparentnost, visoku motiviranost za suradnju i osiguravanje optimalnih materijalnih i financijskih uvjeta.

Naša vizija kurikuluma vrtića

  • sigurnost svakog djeteta
  • samopouzdanje i samopoštovanje djeteta
  • sposobnost razumijevanja vlastitih potreba (tjelesnih, emocionalnih, spoznajnih, socijalnih, komunikacijskih i sl.)
  • sposobnost razumijevanja i uvažavanja potreba drugih
  • uspostavljanje kvalitetnih odnosa s drugom djecom i odraslima

(sudjelovanje, pregovaranje, rješavanje sukoba, razumijevanje i poštivanje različitosti među ljudima)

  • istraživanje i razvijanje kompetencija :

samostalnost u obavljanju aktivnosti (samostalnost djetetova djelovanja, mišljenja i odlučivanja)

usvajanje i praktična uporaba pojmova i predodžbi kojima dijete

razumije i objašnjava sebe, svoje ponašanje i izbore

stjecanje i razvoj vještina učenja (povezivanja sadržaja,logičkoga

mišljenja, argumentiranja, zaključivanja i rješavanja problema)

osiguravanje kvalitetne prilagodbe trenutačnom okruženju i kvalitetno

osposobljavanje za izazove koji očekuju dijete (primjerice, polazak u školu)

mogućnost prilagodbe novim, promjenjivim okolnostima

  • sposobnost odgovornoga ponašanja u okružju (prirodnom i materijalnom)
  • življenje i učenje prava djeteta
  • dobrobit i radost svakog djeteta