PRAVNI KUTAK


Dječji vrtić je javna ustanova koja djelatnost predškolskog odgoja obavlja kao javnu službu.

Predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.


Osnivač Dječjeg vrtića ZLATNI DANI je Općina Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 56, 49247 Zlatar Bistrica, www.zlatar-bistrica.hr