PROGRAMI

REDOVITI DESETOSATNI PROGRAM

U redoviti 10-satni program upisuju se djeca od navršene jedne godine do polaska u školu. U Dječjem vrtiću ZLATNI DANI redoviti program odvija se u pet odgojno-obrazovnih skupina.

Naš program usmjeren je na dijete. Promatrajući djecu, osluškujemo njihove interese i potrebe te u skladu s tim planiramo aktivnosti. Na taj način uključujemo djecu u oblikovanje kurikuluma vrtića.

Nastojimo pripremiti bogato i poticajno prostorno-materijalno okruženje, u kojem dijete ima priliku kontinuirano učiti čineći i tako razvijati svoje kompetencije. U našem vrtiću djeca mogu koristiti mnoštvo različitih materijala koji podupiru proces njihova prirodnog učenja.

Materijali su smješteni u centre aktivnosti koji, poticajno opremljeni, potiču istraživačke aktivnosti djece i njihovu simboličku igru. Podupiremo dječju autonomiju, samoorganizirane i samoinicirane aktivnosti, slobodan odabir aktivnosti i prijatelja za igru.

Jedna od važnijih zadaća vrtića je razvoj partnerstva s roditeljima i suradnja sa zajednicom, zbog toga u vrtiću posebnu pažnju posvećujemo suradnji s roditeljima i zajednicom te je nastojimo unaprijediti i proširiti.


PROGRAM PREDŠKOLE

Program predškole namijenjen je djeci u godini prije polaska u školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom vrtića. Za djecu polaznike Dječjeg vrtića, program predškole je integriran u redoviti program starije odgojno-obrazovne skupine, budući da je program predškole obavezan.

Odgojno-obrazovni rad s djecom u godini prije polaska u školu planira se i oblikuje cjelovito (tematski, projektno), a ne parcelizirano (kao međusobno nepovezane aktivnosti, izdvojena područja učenja, uvježbavanje posebnih vještina i sl.).
Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje usmjeren je prema ostvarivanju specifičnih ciljeva (osiguranju dobrobiti za dijete, poticanju cjelovitog razvoja, odgoja i učenja djece, razvoju kompetencija te ostvarivanju prava djece na jednake šanse, tj. ostvarivanju jednakih prava za sve), utemeljen je na specifičnim polazištima (postojećim dokumentima i suvremenom shvaćanju djeteta i organizacije vrtića) i odražava specifična načela (fleksibilnost odgojno-obrazovnoga procesa, partnerstvo vrtića s roditeljima i širom zajednicom, osiguranje kontinuiteta u odgoju i obrazovanju, otvorenost za kontinuirano učenje te spremnost na unapređivanje prakse) i vrijednosti (znanje, identitet, solidarnost i tolerancija, odgovornost, autonomija i kreativnost). Navedeni ciljevi, polazišta, vrijednosti i načela predstavljaju osnovu oblikovanja kurikuluma vrtića i programa predškole.


KRAĆI PROGRAM MALAC GENIJALAC

U sklopu škole Malac genijalac provodi se program Numicon u vrtiću. Program je namijenjen djeci od 3 do 6 godina i provodi se u malim grupama (6-8 djece). Program Malac genijalac u našem vrtiću provodi Lumi intelekto d.o.o. iz Zaboka.

Numicon je didaktičko-matematički sustav kojim se razvijaju rane matematičke sposobnosti kod djece. Djeca uče pomoću Numicon oblika, a proces učenja odvija se kroz VAK metodu gdje se istovremeno uključuje nekoliko osjetila te se djeci na lagan i zabavan način omogućuje jednostavno shvaćanje pojma broja i matematičkih obrazaca.

Kroz realizaciju programa posebno se radi na: usmjeravanju pažnje, koncentracije, pamćenja i vizualizacije, a poseban naglasak se stavlja na razvijanje logičkog razmišljanja i fine motorike.


EKO – AKTIVNOSTI

U listopadu 2010. godine DV ZLATNI DANI prijavio se je za stjecanje statusa Ekoškole. Dječji vrtić je 13. svibnja 2011. godine postao član međunarodne obitelji Eko -škola. Takav status vrtić je dobio te ga redovito obnavlja, realizirajući sedam programskih koraka, uz veliku podršku Općine Zlatar Bistrica.

Naš Vrtić okružen je velikim i prekrasnim okolišem koji nam je bio dodatni poticaj kako djecu usmjeriti na odgovorno ponašanje prema okruženju u kojem žive. Tako je i nastao kodeks  „ Živjeti s prirodom“.  Dječji vrtić ove je godine obnavio status Ekoškole i potvrđuje Zlatni status.