UPRAVNO VIJEĆE


Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Dječjim vrtićem ZLATNI DANI upravlja upravno vijeće. Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine.


Članovi Upravnog vijeća :

  • Predsjednik Upravnog vijeća – Leonard Fulir
  • Zamjenik predsjednika Upravnog vijeća, – Tomislav Tukač
  • Članica, predstavnica odgojitelja i stručnih suradnika vrtića – Ančica Pečatnik
  • Član, predstavnik Osnivača Općine Zlatar Bistrica – Krunoslav Vragović
  • Član, predstavnica roditelja– Nikolina Pretrinec